اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دانستنی‌هایی درباره جدیدترین عضو پرسپولیس؛ آشنا به چهار زبان و وابسته به رونالدائو