انتقاد تند شورای هماهنگی اصولگرایان قم از زاکانی / سلیمی نمین: برخی اصولگرایان وصولگرا هستند /  رجایی: دولت رییسی هیچ راهی جز احیاء برجام ندارد