اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شمار شهر‌های «نارنجی» هم صفر شد؛ ایران در کم خطرترین وضعیت کرونایی