اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ضرورت دایر کردن نمایشگاه دائمی صنعت نفت در مجاورت با مرز عراق