اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پول خودروی خارجی را می گیرند اما خودروی ناایمن تحویل می دهند