اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۱۰ هزار هکتار کشت پیاز، بیشتر از سطح ابلاغی الگوی کشت