اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مشارکت ۳۰۰۰ میلیارد ریالی بانک خاورمیانه ایران در پروژه راه آهن خراسان جنوبی