اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

استقرار واحدهای صنعتی باید بر ظرفیت‌های هر منطقه، مبتنی باشد