اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حفر و تکمیل ۶۲ حلقه چاه در مناطق خشکی و دریایی کشور