اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پرداخت ناقص اعتبارات درمانی ایثارگران و بیماران خاص پیگرد نظارتی دارد