اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هدف از مالیات بر عایدی سرمایه هدایت سرمایه ها به بخش مولد اقتصاد است