تسمه حمل باردندانسازیاموزشگاه زبان عربی شرق تهرانآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …

خود تحریمی سم مهلکی است که باید جلوی آن را سد کرد
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی بازار، در ارزیابی خود از نقش مسئولین در رفع موانع تحریمی از فروش نفت و کسب درآمدهای ارزی غیر نفتی تا کنترل بازار گفت: تحریم ها علیه ایران طی ۴۰ سال گذشته، تحریم های سخت و ظالمانه بوده است و مسئولین همه تلاش خود را برای دور زدن تحریم ها داشته اند. وی با بیان اینکه آمریکا همواره می کوشد تحریم های خود علیه ایران را به روز کند، تاکید کرد: این تحریم های ظالمانه امروز در بخش اقتصادی و معیشتی اعمال می شود که در نوع خود بی رحمانه است. رضایی کوچی اظهارداشت: البته در کنار تحریم های ظالمانه غربی ها برخی خود تحریمی ها هم مزید بر علت شده و آثار تحریم ها را دو برابر کرده است. رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: برخی از خود تحریمی ها حتی به تولید آسیب رسانده و بازار مایحتاج مردم را از کنترل خارج کرده است که این مسئله حتما باید مدیریت شود. رضایی کوچی تصریح کرد: ما در دور زدن برخی از تحریم ها موفقیت های زیادی داشته ایم که البته نباید طمع این پیروزی ها باید خود تحریمی داخلی تلخ شود. رییس کمیسیون عمران مجلس بیان داشت: مسئولین باید از تاثیر تحریم های اقتصادی دشمن کم کرده و همه توان خود را برای تقویت معیشت مردم بگذارند چراکه در حال حاضر مردم مشکلات معیشتی زیادی دارند. وی تاکید کرد: خود تحریمی سم مهلکی است که باید جلوی آن گرفته شود،چرا باید برخی افراد در این شرایط سخت، به فکر منافع خود باشند و مشکلات معیشتی مردم را دو چندان کنند؟ این مسئله به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید جلوی آن را سد کرد.