بارش برف و اختلال در تردد جاده ای برخی محورهای آذربایجان شرقی

بارش برف و اختلال در تردد جاده ای برخی محورهای آذربایجان شرقی