اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شبح شبه دولتی ها بر سر بخش خصوصی| خصولتی ها خارج از دایره نظارت مجلس هستند