اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

در تهران، مازوت‌سوزی وجود ندارد