اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

استفاده از نیروهای غیرمتخصص تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را دچار مشکل می‌کند