اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ادعای دخالت نمایندگان در استعفای رئیس سازمان بورس ناصحیح است