بورس + آموزش اصولی= سودبسته های آمادگی و جزوات و سوالات …ساخت انواع سوله و سازه های فلزی …پکیج خیاطی

دوچرخه های الکترونیکی سلاح رسیدن به اهداف  اقتصاد پاک در ۲۰۵۰
بازار؛ گروه فناوری اطلاعات: سایت «بایک بایز» در تازه ترین گزارش خود نوشت: انجمن های دوچرخه سواری اروپا ECF، CONEBI و CIE در مشاوره عمومی در مورد نقشه راه استراتژی اروپا در راستای ابتکار عمل پایدار و حمل و نقل هوشمند بر «نقش اساسی» دوچرخه سواری در دستیابی به اهداف مورد نظر تاکید کرده اند. این استراتژی بخشی از توافق نامه سبز اروپا است که هدف آن دستیابی به کاهش ۹۰ درصدی انتشار گازهای حمل و نقل تا سال ۲۰۵۰ است. این کمیسیون در نظر دارد برای دستیابی به این هدف، یک استراتژی جامع جابجایی پایدار و هوشمند را برای تحقق اقتصاد پاک، دیجیتال و مدرن اتخاذ کند. انجمن های دوچرخه سواری خواستار این مساله شدند که افزایش دوچرخه سواری در اروپا موثرترین اقدام برای دستیابی به هدف سبز اتحادیه اروپا است و از طرفی دوچرخه سواری سهم قابل توجهی در  سرعت  بخشیدن اقتصاد اتحادیه اروپا فراهم می کند. بنابراین، استراتژی اتحادیه اروپا برای یک حمل و نقل پایدار و هوشمند باید متعهد شود که تغییر اساسی حمل و نقل را به سمت افزایش دوچرخه سواری با اهداف بلندپروازانه، سیاست های مؤثر و بودجه قابل توجهی سوق دهد. در عین حال انجمن های دوچرخه سواری اروپا مشترکاً خواستار این موارد شدند: - در نظر گرفتن دوچرخه سواری به عنوان یک عامل موثر در سیستم حمل و نقل - ۶ میلیارد یورو بودجه اتحادیه اروپا برای زیرساختهای دوچرخه سواری ایمن و با کیفیت بالا - بهبود چارچوب سیاست حمل و نقل شهری اتحادیه اروپا - ایجاد صندوق دسترسی به دوچرخه الکترونیکی اتحادیه اروپا با مبلغ  ۵.۵ میلیارد یورو جهت بهره مندی از مزایای دوچرخه های الکترونیکی در کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و  ایجاد بیشتر شغل - تدوین و اجرای یک استراتژی در زمینه دوچرخه سواری اتحادیه اروپا جیل وارن، مدیرعامل ECF گفت: هیچ روش قابل تصوری برای اتحادیه اروپا به منظور دستیابی به کاهش ۹۰ درصدی انتشار گازهای حمل و نقل و به دست آوردن مزایای عظیم احتمالی محیط زیست و سلامت شهروندان وجود ندارد، بدون اینکه یک تغییر اساسی  به سمت دوچرخه سواری بیشتر بدست آید، بنابراین ما در اتحادیه اروپا برای فعال کردن این تغییر با اهداف روشن، سیاست های مؤثر و بودجه کافی آمادگی داریم. مانوئل مارسیلیو، مدیر کل CONEBI، اظهار داشت: صنعت دوچرخه اتحادیه اروپا سهم عمده ای در رقابت، اهداف حمل و نقل پایدار و هوشمند اتحادیه اروپا تعریف شده در توافق نامه سبز اروپا دارد. در سال ۲۰۱۹ فروش دوچرخه های الکترونیکی نسبت به سال ۲۰۱۸ ۲۳ درصد افزایش یافت، به طوری که ۳.۴ میلیون دستگاه فروخته شد و نشان دهنده پتانسیل بزرگ برای تغییر حمل و نقل به  سمت دوچرخه سواری بیشتر است. کوین مین، مدیرکل CIE، اضافه کرد: در دوره زمانی تا سال ۲۰۳۰، دوچرخه سواری نقش اساسی در توافق نامه سبز اتحادیه اروپا  ایفا می کند و این امر بر پایه انتقال سریع حمل و نقل به  سمت دوچرخه سواری امکان پذیر است. بخش دوچرخه سواری نقاط عطف جدیدی را برای اروپا به عنوان یک نیروی صنعتی پیشرو در حمل و نقل، در هر دو بخش جابجایی پایدار و متصل، تعیین می کند، از این رو لازم است تا استراتژی پایدار و هوشمند سازی حمل و نقل اتحادیه اروپا، بیش از پیش دوچرخه سواری را مدنظر قرار دهد.