صادرات ۴ هزار تن مس کاتد از مسیر بورس کالا

صادرات ۴ هزار تن مس کاتد از مسیر بورس کالا