اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

با وجود پیشرفت‌ها در وین، همچنان مسائلی باقی است