اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایران ظرفیت های مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی با روسیه دارد