مجموعه ترجمه رسمی تکسیمتعمیرات موبایل در امداد موبایلمکانیک سیار باطریساز سیار تمام …نصب ، تعمیر و راه اندازی انواع …

مداخلات جوی، دیگر مردم و دستگاه‌ها را غافلگیر نمی‌کند
به گزارش بازار، محمد اسلامی در حاشیه افتتاح مرکز پایش، پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی سازمان هواشناسی که با حضور معاون ویزر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران وزارت کشور برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود: با توسعه کمی و کیفی سازمان هواشناسی در دو سال گذشته، قابلیت اعتماد به هشدارهای هواشناسی افزایش یافته و غافلگیری مردم و سایر دستگاه‌های امدادی از مخاطرات جوی وجود نداشته است و ستادهای مدیریت بحران استانی می‌توانستند از طریق پیش آگهی‌ها آمادگی لازم را کسب کرده و از آسیب‌های مخاطرات جوی تا حد زیادی جلوگیری کنند. وی اضافه کرد: یکی از الزامات توسعه‌ای سازمان هواشناسی ایجاد مرکز پایش، پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی بود که امروز به بهره برداری رسید و با اتصال این مرکز به سایر مراکز تولید داده و اطلاعات و افزایش قدرت جمع آوری و تحلیل و پردازش برخط (آنلاین) داده‌ها اطلاعات هواشناسی و مداخلات جوی بصورت لحظه‌ای در اختیار همه بهره برداران بخش‌های گوناگون اعم از هوانوردی، دریایی و بندری، جاده ای، وزارت نیرو، نیروهای مسلح و بخش کشاورزی قرار خواهد گرفت. وی با تاکید بر اینکه پیش از این خلاء وجود چنین مرکزی احساس می‌شد گفت: این مرکز با چنین قابلیتی می‌تواند امکان مدیریت خردمندانه و هوشمندانه در زمینه‌های گوناگون را با قدرت بهتر و تسلط بیشتر ایجاد کند.