اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کل درآمد دولت هم نمی تواند هزینه‌های جاری بودجه را پوشش دهد| پرداخت هزینه بالا برای اداره کشور