اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایران در حال حاضر اهرم خوبی در مذاکرات وین دارد| شاید تهران ترجیح دهد با بایدن به نتیجه نرسد!