اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انتظار مناسب بودن قیمت نفت در کوتاه‌مدت کوته‌بینانه است