همکاری دولت و مجلس مشکلات شرکت‌های دانش بنیان را حل می‌کند

همکاری دولت و مجلس مشکلات شرکت‌های دانش بنیان را حل می‌کند