اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مزایده ۹۶۱ میلیارد تومانی سازمان اموال تملیکی