اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اتفاق نظر رهبران بریکس؛ اتخاذ سیاستهای اقتصادی مسئولانه برای به چالش کشیدن قدرت محوری غرب