اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بهبود معیشت مردم شرط مجلس برای موافقت با حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ است