اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حل مشکل مسکن کار حاکمیتی است| بذرپاش به تنهایی نمی تواند مشکلات را حل کند