آیا قیمت هر اونس طلا به ۲۳۰۰ دلار می رسد؟

آیا قیمت هر اونس طلا به ۲۳۰۰ دلار می رسد؟