اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دیوان محاسبات با نظارت کارآمد بر شرکت‌های دولتی می‌تواند موجب کاهش تخلفات شود