شنبه, ۹ بهمن, ۱۴۰۰ / 29 January, 2022


پروفسور «شیرین هانتر» معتقد است دور کنونی مذاکرات احیای برجام حساس است و شکست در آن به معنای نابودی برجام است.

لینک مطلب