فرآیند تحویل قرارداد آتی «صندوق طلا» سررسید آذر ماه اعلام شد

فرآیند تحویل قرارداد آتی «صندوق طلا» سررسید آذر ماه اعلام شد