اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

برزخ استقلال بانک مرکزی!| به جای حساب بری از دولت و بانک ها خصوصی به حکمرانی اقتصاد توجه شود