چراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrمبلمان آمفی تئاتر،رض کواجاره ماشین عروس مشهدموسسه زبان نگار

«پاپوآ گینه‌نو» برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم در اقتصاد دیجیتال چه کرد؟
به گزارش بازار، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با انتشار گزارشی از تجربه‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت پاپوآگینه نو را برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش اقتصاد دیجیتال این کشور، بررسی کرده‌است. در این مطالعه می‌خوانیم: جذب سرمایه در اقتصاد دیجیتال، به عنوان راهی برای افزایش توسعه، از اهمیت بالایی برخوردار است. گزارش حاضر براساس گزارش منتشر شده توسط مجمع جهانی اقتصاد در ارتباط با تسهیل سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی در پاپوآگینه‌ نو تهیه شده است. براساس این گزارش، از یک سو سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی (FDI)، به عنوان یکی از منابع اصلی سرمایه برای کشورهای در حال توسعه، مزایایی مانند دانش، فناوری، نوآوری و آموزش را با خود به همراه دارد که در بخش دیجیتال ضروری است؛ از سوی دیگر، شرایط داخلی در پاپوآگینه ‌نو نشان می‌ دهد که اکنون زمان برای درک بهتر نحوه جذب چنین سرمایه‌ گذاری مناسب است. اخیراً مقامات این کشور در مورد قانون جدید سرمایه‌ گذاری و توسعه یک سیاست و استراتژی سرمایه‌ گذاری جدید بررسی‌ هایی انجام داده ‌اند که اطلاعات و گزینه ‌های مربوط به جذب FDI دیجیتال می‌ تواند به طور مفیدی در این بحث‌ها و تلاش ‌ها گنجانده شود. نسخه PDF این گزارش را می‌توانید با کلیک بر روی لینک زیر دریافت کنید: تسهیل سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی در بخش دیجیتال (با تاکید بر تجارب کشور پاپوآگینه ‌نو)