اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دولت باید تصدی‌گری در خودروسازی را رها و زمینه رقابت را فراهم کند