اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

موفقیت اصلاحات اقتصادی، نیازمند انحصار زدایی در تولید و تجارت خارجی است