اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مجلس از زیست بوم نوآوری و فناوری در کشور حمایت می کند