سررسید | سالنامه | سررسید 1400 …فروش انواع ساندویچ پانل سقفی، دیواری، …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپثبت شرکت و برند صداقت

یک هزار و ۴۰ هکتار مرتع کاری در قزوین انجام می‌شود
به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین، محرم رضایی زاده اظهار داشت: کپه کاری و بذرپاشی در اراضی ملی با در قالب طرح های بیولوژیکی مربوط به مراتع انجام می شود. رضایی زاده با اشاره به برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار این طرح از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین، یادآور شد: هزینه اجرای این طرح ۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال است که از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شده است. وی گفت: با بیان اینکه بهره برداری در مراتع بدون توجه به حفظ، نگهداری و احیای آنها موجب از بین رفتن پوشش گیاهی در اراضی ملی دارای مرتع می شود، افزود: طرح توسعه و تقویت مراتع در واقع یک طرح آموزشی به بهره برداران نیز به شمار می رود و جامعه محلی ضمن بهره برداری فرا می گیرند که چگونه مراتع را حفظ و احیا کرده و آنها را تقویت کنند. معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین  در پایان اظهار داشت: بذزهایی که در کپه کاری و تقویت پوشش گیاهی مراتع استان قزوین مورد استفاده قرار می گیرند شامل کما یا آنجدان، گون بدون خار، باریجه، درمنه دشتی هستند.