اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مجوز سفر جدید لنج‌ها به کشورهای حاشیه خلیج فارس بزودی صادر می‌شود