اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هدف از حضور در بازارهای جدید ارتقاء کیفی و افزایش ایمنی در پروژه‌های عمرانی است