اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تولید سیمان در دوران کاهش سهمیه گاز مدیریت شد