اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اعتبارات اشتغال روستایی به مشاغل با مزیت نسبی اشتغالزا پرداخت می‌شود