اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ذخیره‌سازی ۳.۵ میلیون قطعه بچه‌ماهی در استان بوشهر| پرورش ماهی هامور آغاز شده است