اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اجرای عرضه اولیه های بزرگ بعد از تثبیت شاخص| خرید صندوق ها مانع ریزش عرضه اولیه در زمان اصلاح