اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بخشنامه کنترل اجاره بهای مسکن برای سرکار گذاشتن مردم بود| منابع ناکافی صندوق ملی مسکن