دوزینگ پمپ .مترینگ پمپباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …روش اجرای تیرچه پیش تنیده bpicoدستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …

کسب سود ۳۰۰ میلیاردی «وصندوق»
به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با سرمایه ۲۷ هزار میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲۲ هزار و ۴۳۷ میلیارد و ۷۹۸ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۴۸۶ هزار و ۵۵۱ میلیارد و ۹۲۵ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش یک هزار و ۲۵۹ میلیارد و ۹۴۶ میلیون ریال به ۲۳ هزار و ۶۹۶ میلیارد و ۹۱۵ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نیز با کاهش ۴۱ هزار و ۴۴۴ میلیارد و ۹۴۶ میلیون ریال معادل ۴۴۵ هزار و ۱۰۶ میلیارد و ۹۷۹ میلیون ریال محاسبه شد. وصندوق تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک هزار و ۷۳۳ میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریال به مبلغ ۲ هزار و ۳۴ میلیارد و ۸۲ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۳۰۰ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال سود کسب کرد . شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی دوره یک ماهه منتهی به مهر ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۳ هزار و ۷۹۳ میلیارد و ۴۷ میلیون ریال خریداری کرد