اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آماده تقویت همکاری‌های چند جانبه با چین هستیم