اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چابهار مبنای اقتصاد ما، خواف_هرات خط آهنین دو اقتصاد| متعهد به هیرمندیم| جناب سفیر در تفاهم کامل اند